Om hyresgästen ej betalar sin arrende inom tidrymd promenerar ärendet till Intrum Justitia såsom skickar ut inkassokrav. Försåvitt hyresgästen fastän inkassokravet icke betalar skickas ärendet vidare mot Kronofogden pro avhysning.3.När ni fyllt inom formuläret är du anmäld till e-Räkning samt äger ändrat ditt taktik att Erlägga din … Read More


Vi skickar regelbundet ut ett enkät till ett urval utav våra hyresgäster. Inom enkäten ställer vi bland annat frågor Försåvitt boendet, servicen och saken där totala nöjdheten tillsammans Stena Fastigheter såsom hyresvärd.Hyran betalas i förskott, senast sista vardagen inför varje kalendermånads utgång. Ni tillåts hyresavierna kva… Read More


Vi är medvetna Försåvitt att flera äger ett stressig vardag, tillsammans syssla samt ätt samt så vidare, och att tiden icke jämt räcker åt. Skada hinner du inte med allena finns det massa bolag såsom kan hjälpa till med hemstädningen.Farligt avfall lämnas på ortens återvinningscentraler samt omgivningstationer. Flyga länk mirakel di… Read More


FTI använder cookies därför att klaffa på En finfin taktik. Igenom att gå vidare använda samtycker ni till att cookies används. Vill ni neka åt cookies kan ni allena stänga av funktionen genom din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer Försåvitt cookiesIfall du tycker att din motorfordon behovanför fräschas opp lite kan den h… Read More


På våhygienisk samt sommaren anser flertal Försåvitt att grilla kost utomhus. Det är förbjudet att grilla med öppen låga på balkongen alternativt uteplatsen inom flerfamiljshus.Om du har kommit överrens tillsammans avflyttande hyresgäst Ifall att få flytta in annan epok än tillträdesdagen tar ni jag över ansvaret förut och kontrol… Read More